Shelf Super Market - ชั้นวางสินค้าหรือโชว์สินค้า
 

เชั้นวางสินค้า Shelf Supermarket เป็นระบบชั้นวางสินค้าสำหรับร้านสมัยใหม่ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ร้านค้าส่ง - ค้าปลีก ร้านอะไหล่รถยนต์ เป็นชั้นวางที่ไ้ด้รับการออกแบบให้มีการรับน้ำหนักได้อย่างดี และการใช้งานเหมาะกับชนิดของสินค้าที่วางหรือโชว์ หลากหลายดีไซด์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า

DSC09862
DSC09862
DSCF1237
DSCF1237
DSCF1471
DSCF1471
DSCF2881
DSCF2881
DSCF2911
DSCF2911
DSC03798
DSC03798
DSC03807
DSC03807
DSC09856
DSC09856
DSC01355
DSC01355
DSC02515
DSC02515
DSC03398
DSC03398