top of page
Mobile Cabinet - ตู้เก็บเอกสารจำนวนมาก ในพื้นที่จำกัด
 

เป็นตู้ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก หรือเก็บสิ่งของทั่วไป มีลักษณะเด่นคือ ตัวตู้สามารถเลื่อนซ้าย ขวาได้ ด้วยชุดล้อขับเคลื่อน ทำให้ประหยัดพื้นที่อย่างดี และความสะดวกในการใช้งาน พร้อมกับชุดล็อคประตู หรือป้องกันเอกสารสำคัญสูญหาย

bottom of page