Punching  - ขึ้นรูปโลหะแผ่น
 

กระบวนการ Punching เป็นการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่นิยมมากสำหรับงานบางและทำในลักษณะ mass production เพราะสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำ ลักษณะงานที่เหมาะกับ punching อย่างที่เห็นรอบๆตัวเราก็เช่น เคสคอมพิวเตอร์, ตู้ไฟ, ฝาปิดช่องพัดลม ฯลฯ งานลักษณะนี้มักจะมีรูจำนวนมากอยู่บนชิ้นงาน ซึ่งเครื่อง punching สามารถตอกสร้างรูเหล่านี้ได้พร้อมๆกันหลายๆรู สามารถเจาะรูได้หลายรูปแบบ สะดวกรวดเร็ว ได้ระยะที่มาตราฐาน

Show More

Micro Rack, ชั้นวางหนังสือ, ชั้นวางสินค้า, ชั้นวางสินค้าราคามาตราฐาน, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต, ชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ต, ชั้นเก็บสินค้า ,ชั้นโชว์สินค้า,ชั้นโฆษณาสินค้า, ร้านมินิมาร์ท, ชั้นวางมินิมาร์ท, เคาน์เตอร์แคชเชียร์, ตู้กระจกโชว์สินค้า, รถเข็นสินค้า

© Copyright 2015, All Rights Reserved. | Powered by Your T.P.B Industry